Ompröva 0,2-lagen nu!

2010 infördes en ny alkoholgräns med endast 0.2 promille alkohol i blodet som gräns för att lagföras som "full" på sjön. Den så kallade sjöfyllerilagen är inte är stiftad på saklig grund och uppfyller inte fundamentala krav på rättssäkerhet.

Det är grundläggande fel att jämställa riskerna med båtliv och fordonstrafik. Om riskerna var jämförbara skulle inte körkort för bil och MC behövas och vi skulle alla kunna träna upp vår förmåga på vägen på samma vis som flertalet båtförare skolats in.

Man har kriminaliserat en grupp i samhället som i stort sett inte varit involverade i några alkoholrelaterade olyckor under en lång tid. Det är över tiden mycket få alkoholrelaterade olyckor under nivån 1 promille med de båtar som omfattas av lagen.

Det har aldrig varit tillåtet att vara full på sjön och den tidigare lagstiftningen var bevisligen tillräcklig. 

Läs mer...

”Man ska vara nykter i en trafikmiljö”. Sjöfyllerilagen är lika orimlig som det vore med en 0,2-lag för fotgängare som ska korsa en gata, skriver Aktionsgruppen Båtfolket. Foto: Lasse Söderman

INSÄNDARE & DEBATT - Tidningen Skärgården 30 dec 2015 - Klart man ska vara nykter på sjön sade politikerna och genomförde världens strängaste promillelag. Aktionsgruppen Båtfolket skapades och påbörjade ett gigantiskt upplysningsarbete. Nej, ingen förordar fylla på sjön. Men en lag som jämställer båtliv med biltrafik är dömd att misslyckas. Lagen har kapsejsat på samma sätt som våra nordiska grannar kastat den svenska lagen överbord.

Läs mer...

Infördes 2010 med tyckande som grund. På tvärs mot vetenskap och expertis. Helt enkelt en drakonisk förmyndarlag

Orimligt att jämställa risker i vägtrafiken med fritidsbåtar

Fanns inget behov. Sjöliv är säkert och har bättrats i mer än 30 år

Det finns ytterst få eller inga alkoholrelaterade olyckor under 1 ‰

Inga belägg för att lagen verkar preventivt. De som nonchalerar lagen gör det oavsett promillegräns

Övervakningen kostar massor av skattepengar för strunt

Tär på domstolsresurser för bagateller. Det finns riktiga brott att ta hand om

Ofarliga sjöfarare döms till mycket höga bötesbelopp

Lagen är rättsosäker och verkar kontraproduktivt mot sjösäkerheten

FN / IMO stadgar 0.8 ‰ för världens yrkessjöfart (!)

Norden och andra sjönationer har 1, 0.8 ‰ eller ren ansvarslag

Båtunionen, Sweboat, Kryssarklubben, experter samt vi i Båtfolket önskar en snar översyn av denna unika lag

 

Läs mer...

Nyheter

Utdrag ur nyhetsbrev 22 - Söndag  6 Nov 2016 - Läs hela här!

När sker den utlovade översynen av sjöfyllerilagen?

Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att kräva att ansvariga politiker ska uppfylla sina löften om en snar översyn av 0.2 sjöfyllerilagen. Varför? Svaret är enkelt. Lagen är verkningslös, tar resurser från annan viktig verksamhet och straffar människor utan grund.Och vi anser därtill att politiker ska hålla sina löften. 

6 motioner inlämnade till Riksdagen

Det är glädjande att det även i år ligger ett flertal motioner på riksdagens bord om att det snarast ska ske en översyn. Fyra moderata riksdagsmän, en centerpartist har motionerat. Därtill särskilt glädjande är att ordföranden för Civilutskottet - Caroline Szyber (KD) - är en av motionärerna eftersom det är Civilutskottet som hanterar frågan.

Vi i Båtfolket ställde ett antal väl underbyggda frågor till Kustbevakningen i tidningen Skärgården. Bl a skrev vi följande:

”Kustbevakningen har ett särskilt ansvar genom att i media blåsa upp sjöfylleriet som ett samhällsproblem värt att satsa resurser på. Kustbevakningen fortsätter att basunera ut att färre ”kör fulla på sjön” för att därigenom lura allmänheten om att lagen och Kustbevakningen gör nytta.

"Kajbevakningen" går till skogs

Sveriges mest onödiga och kostsamma myndighet har givetvis tid och resurser att kliva iland och "jaga" jägare som sitter på pass.

 

Kritisk film om Kustbevakningen

Till dess så vill vi även tipsa om en lite annorlunda kampanj som en annan aktionsgrupp skapat kring denna fråga. En mycket kritisk you-tubefilm om Kustbevakningen och dess huvudman!

Ett bilkörkort får inte dras in på grund av skyldighet till grovt sjöfylleri

Ett körkort får inte återkallas enbart på grund av att innehavaren har gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri (1.08 promille) Det måste i så fall också finnas andra omständigheter som talar för en återkallelse. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen och går därmed på sjöfylleristens linje i ett prejudicerande mål.

Utdrag ur nyhetsbrev 22 - Söndag  6 Nov 2016 - Läs hela här!

 

Våra tidigare nyhetbrev finns här!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om oss på båtfolket och utvecklingen inom 0.2? Beställ vårt nyhetsbrev. Garanterat SPAM-fritt - men kolla ditt SPAM filter ibland.

*Fältet är obligatoriskt

 

Båtfolkets vitbok mot sjöfyllerilagen

Läs och sprid vår Vitbok

Ett faktaspäckat upprop mot sjöfyllerilagen.

Ladda ner den här!

Stöd oss!

Stöd oss! Vi är en helt ideell och obunden aktionsgrupp som behöver ditt stöd.

Läs mer